ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿ


 • ಶ್ರೀ ಗುಂಡುರಾವ್ ಬಿ.ಎಸ್.

  ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

 • ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್.ಎನ್.

  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು

 • ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ತೇಜ್ಮಲ್

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಬಿ. ಎಸ್.

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜೇ ಗೌಡ

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ . ಎನ್.

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಬಾಪು ನಾಗರಾಜ್

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಶೋಭಾ ಶೇಷಾದ್ರಿ

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿ.

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಪಗಿರಿರಾಜ್ ಕೆ.

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸಿ.

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ. ಎಮ್

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಸಿ. ಆರ್.

  ನಿರ್ದೇಶಕರು

 • ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಜಗದೀಶ್

  ನಿರ್ದೇಶಕರು