ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.00 ರವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರಿಂದ 3:00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ನಿಖರ / ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು


 
ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರೀಕರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರು
3 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 5.0% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 5.0%
6 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.0% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 6.5%
12 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 7.0% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 7.5%
24 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 8.0% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 8.5%
36 ತಿಂಗಳ ಮೇಲ್ವಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 9.0% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿದರ 9.5%
ಸಂದಾಯ ವಿಧಾನ
  • ಮಾಸಿಕ
  • ತ್ರೈಮಾಸಿಕ
  • ಅರ್ಧ
  • ವಾರ್ಷಿಕ
ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಟ 1,000/- ಗರಿಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ.

ಠೇವಣಿಯ ಅವಧಿ

3 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ವಟ್ಟು 36 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲ

ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಫಲಗಳಿಸಿ.