ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.00 ರವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರಿಂದ 3:00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ


ಮೊತ್ತ ಬಡ್ಡಿ ದರ
ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ಗರಿಷ್ಠ 80% ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಠೇವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡ್ಡಿಯ ದರಕ್ಕಿಂತ 2% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನ್ವಯ