ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7.00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ


ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಜಿ.
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಸಹಕಾರಿ ವಿಭಾಗ:


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ
1 ಶ್ರೀಮತಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ.ಎಮ್. ಎಸ್. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
2 ಕು. ಅಶ್ವಿನಿ. ಎಸ್. ಪ್ರಭು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
3 ಶ್ರೀ. ಸದಾನಂದ ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
4 ಶ್ರೀ. ಯೋಗೀಶ್ ಎಂ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
5 ಶ್ರೀ. ಸಾಗರ್ ಬಿಪಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
6 ಶ್ರೀ. ಆಕಾಶ್ ಸಿಬಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
7 ಶ್ರೀಮತಿ. ಹರ್ಷಿತಾ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು


ಚೀಟಿ ವಿಭಾಗ:


ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ವಿಭಾಗ
1 ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ . ಎಂ. ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
2 ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಎನ್. ನಾಯಕ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
3 ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶ್ಮ.ಸಿ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
4 ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರುತಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು
5 ಶಶ್ರೀ. ದರ್ಶನ್ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಗುಮಾಸ್ತರು