ಸಂಖ್ಯೆ:29/11, ಉದಯ ಸಹಕಾರ ಭವನ, ಮೌಂಟ್ ಜಾಯ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-560 019

ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7:00 ರವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ರಿಂದ 3:00 ರವರೆಗೆ

ಭಾನುವಾರ ರಜಾದಿನ

ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಗಳು


ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ವರದಿ

ಕಳೆದ  3 ವರ್ಷದ  ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿ

ಸಹಕಾರಿಯ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ವರದಿ.